Seznam témat seminárních prací

Požadavky k seminární práci ze základů společenských věd

 

Dokument


       

Psychologie

             

Právo

 
  1     Marihuana a její vliv na psychiku člověka         37     Manželství v různých společnostech  
  2     Zrakové halucinace         38     Rodina a povinnosti jejich členů  
  3     Schizofrenie         39     Snížení trestní odpovědnosti v médiích  
  4     Hazardní a nehazardní hry – co je horší         40     Mezinárodní soud v Haagu - nejznámější kauzy  
  5     Psychlogie hippies         41     Tresty smrti na území Čech, Moravy a Slezska  
  6     Deprese a její vliv na okolí         42     Naše nejznámější věznice  
  7     Domácí násilí a jeho kořeny         43     Nejdůležitější právní památky na našem území  
  8     Adonisův komplex         44     Vojenské právo a jeho vliv na civilní obyvatelstvo  
  9     Psychologie reklamy         45     Manželství homosexuálů a jeho odpůrci  
       

Sociologie

             

Filozofie

 
  10     Globalizace a její důsledky         46     Aristoteles – život a dílo  
  11    

Přitažlivost punku pro některé z nás

        47     Křesťanská filozofie  
  12     Terorismus a jeho vliv na společnost         48     Hinduismus a jeho přitažlivost pro mladou generaci  
  13     Konflikt mezi skupinami (volný výběr)         49     Jing a jang  
  14     Co přitahuje ženy na mužích         50     Pojetí morálky v budhismu  
  15     Vůdce skupiny a jeho konkurenti         51     Nitzche a fašismus  
  16     Společnost a média         52     Matematici = filozofové  
  17     Atraktivnost násilí pro mladou generaci         53     Ferdinand Peroutka  
  18     Náboženství         54    

Homérova „filosofie“

 
       

Politologie

             

Mezinárodní vztahy

 
  19     Ženy ve vedoucích politických funkcích         55     Francie a její kolonie  
  20     Monarchistické státy Asie – společná charakteristika         56     Commonwealth  
  21     Autoritativní režimy Afriky         57     Srbové a „ostatní“ z bývalé Jugoslávie  
  22     Vývoj ústavnosti v českých zemích         58     Hutuové a Tutsiové  
  23     Historie rozšiřování USA         59     Evropská unie a USA  
  24     Státoprávní „skutky“ našich prezidentů         60     Rudí Khmerové a svět  
  25     Administrativní historické členění Čech         61     Čína a Tibet  
  26     Církve v České republice         62     Velká Británie a Gibraltar  
  27     Evropská unie         63     Rusko a Čečna  
       

Ekonomie

             

Globální problémy

 
  28     Historie měn na území Čech a Moravy         64     Terorismus a svět  
  29     Ekonomické teorie 19. století         65     Hladomory v Africe  
  30     Rašín a jeho finanční politika         66     Biodiverzita  
  31     Státní rozpočty České republiky         67     Základní prvky globalizace  
  32     Ministři financí Československa a České republiky         68     Mc´Donalds a jemu podobní  
  33     Banky – druhy a jejich vliv na ekonomiku         69     Montrealský protokol  
  34     Nobelovy ceny za ekonomii         70     Greenpeace  
  35     Mandatorní výdaje v sociální sféře – zatížení státního rozpočtu         71     Jaderná energetika a ČR  
  36     ČNB – historie a současnost         72     Krušné hory „výkladní skříň“ ekologie  
                       

Témata žáků

 
                  73     Judaismus  
                  74     Společenské (zdravotní) problémy Afriky  
                  75     Islám  
                  76     Psychologie osobnosti  
                  77     Holocaust  
                  78     Václav Havel  

Pro studenty GON
15. května 2010, 00:00 hod - uzavřena možnost zaslání 4. úkolu seminárních práce ze SVS pro třídy 3.G, 3.O.
Úkol: Vytvořit poznámky pod čarou, které budou obsahovat odkazy na zdroj/e, ze kterých bylo čerpáno při tvorbě textu seminární práce. Úkol zašlete na přidělenou e-mailovou adresu.
Pokud do určeného data nebude úkol zaslán, bude hodnocen známkou !!!nedostatečně!!!.

 

  Vzory                    
  Titulní strana     Obsah     Úvod     Poznámka pod čarou