Tyto stránky Vám připravuje:

Martin Zikmunda

ve spolupráci s firmou ChalupaSoft® s. r. n.

 

Maturitní otázky ze základů společenských věd

pro školní rok 2008/2009

 

1.

 

Subkultury ve společnosti, rasizmus, extremizmus, xenofobie

 

 

2.

 

Sociální útvary a seskupení, význam plurality skupin

 

 

3.

 

Člověk jako individuální osobnost a jako bytost sociální, společnost, kultura, civilizace

 

 

4.

 

Vývoj filozofie od počátků do vrcholného období řecké filozofie

 

 

5.

 

Období patristiky a scholastiky

 

 

6.

 

Renesanční filozofie

 

 

7.

 

Osvícenská filozofie v Anglii, ve Francii, v Německu a s ní související racionalizmus, empirizmus, idealizmus

 

 

8.

 

Vývoj filozofie v 19. století – materializmus, pozitivizmus, něm. idealizmus marxizmus, Schopenhauer, Kierkegaard, Nitzsche

 

 

9.

 

Vývoj filozofie ve 20. století – fenomenologie, hermeneutika, filozofie bytí, existence, postmoderna

 

 

10.

 

Druhy globálních problémů, ekologie, životní prostředí

 

 

11.

 

Etika - její kořeny, typy moderní etiky, etické kategorie

 

 

12.

 

Světová náboženství

 

 

13.

 

Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky a faktory podílející se na vývoji osobnosti

 

 

14.

 

Psychické vlastnosti osobnosti

 

 

15.

 

Psychologické směry 20. století

 

 

16.

 

Evropská unie

 

 

17.

 

Organizace spojených národů

 

 

18.

 

Severoatlantická aliance

 

 

19.

 

Světové banka a mezinárodní měnový fond

 

 

20.

 

Právní základy státu – ústava, zákonodárná, výkonná a soudní moc, listina základních práv a svobod

 

 

21.

 

Demokracie, její vymezení, principy demokracie jako forma vlády

 

 

22.

 

Stát - pojem, podstata, účel, ... systémy veřejné správy, orgány státní správy, jejich působnost

 

 

23.

 

Koalice, opozice, lobby,. politika, pol. vztahy,  program, systém, režim, pol. subjekty, pluralizmus, pol. strany

 

 

24.

 

Druhy cenných papírů, burzy, RM-systém

 

 

25.

 

Peníze, vznik, vývoj, formy oběhu

 

 

26.

 

Bankovní soustava ČR, typy bank. operací, služby, úvěr, úrok, vklad, platební styk

 

 

27.

 

Zákonitosti fungování trhu, t. mechanizmus, konkurence, mezinárodní ekonomie

 

 

28.

 

Právo veřejné - trestní právo, pracovní právo

 

 

29.

 

Právo soukromé - občanské právo, rodinné právo, náhradní rodinná výchova

 

 

30.

 

Mezinárodní právo